TEXT K LOGU

50. výročí RKO

Letos v březnu oslavil Rumburský komorní orchestr neuvěřitelných 50 let své činnosti. Kromě vzpomínání, oslav a slavnostních koncertů se v čele orchestru uskutečnila také generační výměna.

Na Jarním, výročním koncertě RKO předal symbolickou taktovku orchestru dosavadní dirigent a zakladatel orchestru, Miroslav Lošťák, Patriku Englerovi. Člověku, který je s RKO spjat řadu let a je připraven jej se znalostí věci vést v duchu jeho padesátileté tradice. Organizačně bude orchestr nadále řídit dosavadní manažer RKO, pan Ing. Luděk Pištěk.

Koncerty konané u příležitosti 50. výročí RKO

Výroční koncert Rumburského komorního orchestru
Neděle, 17. března 2013 od 17 hod., aula Gymnázia Rumburk

Slavnostní koncert k 50. výročí Rumburského komorního orchestru
Neděle, 3. března 2013 od 17 hod., aula Gymnázia Rumburk

Koncert se konal v rámci první etapy Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2013. V programu vystoupilo Lhotecké Trio Praha j.h. a spolu s Rumburským komorním orchestrem se jako sólista představil houslista Jaroslav Svěcený s dcerou Julií. Společně přednesli Koncert a moll pro dvoje housle Antonia Vivaldiho.

Jaroslav Svěcený s dcerou JuliíHouslový virtuoz Jaroslav Svěcený s dcerou Julií

Poděkování Miroslava Lošťáka

U příležitosti 50. výročí Rumburského komorního orchestru a ukončení mé dirigentské činnosti, mi nestačí slova poděkování a obdivu všem členům, hostům, sólistům za obětavost a lásku k hudbě, kterou jsme se snažili obohatit kulturní život města Rumburk i celého regionu. Mým kolegům za notovými pulty jsem vděčný za to, že vždy s pochopením přijímali do svého středu žáky houslových tříd a spolupracovali s nimi i v době studií.

Naše koncerty obohacovala průvodní slova zejména Theodora Vtípila a Josefa Edera a dále vystoupení Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek ZŠ U Nemocnice, Houslového souboru ZUŠ Rumburk a Ženského pěveckého sboru. Také jim všem upřímně děkuji. Velice si cením obětavé práce manažera orchestru Luďka Pištěka a rovněž jemu velmi děkuji.

Nezapomínám poděkovat všem institucím, které s námi v průběhu let spolupracovali. Zejména Městu Rumburk a jeho Domu kultury, Základní umělecké škole, Gymnáziu Rumburk a pracovnícím NIPOS – ARTAMA Praha, Soně Hanzalové a Blance Čechové, z oddělení pro neprofesionální kulturu, za cenné rady a organizování výročních koncertů.

Rád bych však především poděkoval věrným a citlivým posluchačům, bez kterých by naše úsilí bylo marné. S orchestrem se definitivně neloučím. Chtěl bych mu zůstat nablízku a pomoci svými zkušenostmi v úspěšném pokračování jeho činnosti.


Tisk stránky | Kontakt