TEXT K LOGU

Období od roku 1963 do roku 1973

Rumburský komorní orchestr vznikl v roce 1963 poté, co přišel do Rumburku z mostecké, tehdy ještě lidové školy umění Miroslav Lošťák. Věnoval se pedagogické činnosti a pět let řídil Mostecký komorní orchestr, který založil ve spolupráci s Osvětovou besedou v Mostě. Podobnou instituci oslovil i v Rumburku. Dnešní Dům kultury, tehdy Klub pracujících ROH mu v době, kdy Rumburský komorní orchestr zakládal, mnoho pomohl. Tamní lidé obstarali notové pulty a často i notové materiály. Hudebníky si ovšem Miroslav Lošťák musel sehnat sám.

V Rumburku, ani v jeho širokém okolí, žádné podobné těleso nebylo, a tak se zakladatel informoval, zjistil jména hudebníků z nejbližších obcí, navštěvoval je a zval je na první zkoušku, která se konala 20. března 1963 v Lidové škole umění v Rumburku. Po zjištění technické úrovně jednotlivých hudebníků, která byla podle zakladatele na vysoké úrovni, začal orchestr studovat Sinfonii A dur Jana Zacha, které se často přezdívá “Kvartetní”, a Malou noční hudbu Wolfganga Amadea Mozarta.

Původní obsazení orchestru vypadalo následovně:

I. a II. housle
Lošťák Miroslav
Hák Zdeněk
Rein Alfred
Šimůnek Jaroslav
Titěra Vlastimil
MUDr. Zrnéčko Zdeněk

Violy:
Cirgl Jaroslav
Paulus Walter

Violoncella:
MUDr. Kofer Jaroslav
Lukeš Zdeněk
Weissová Alena

Kontrabas:
Kníže Ferdinand

Klavír:
Plisková Zdenka

První koncert RKO se konal 29. června 1963 a o průvodní slovo se zasloužil PhDr. Vlastislav Mráz (farář Českobratrské církve husitské, později ředitel Domu kultury v Rumburku), který provázel posluchače na koncertech RKO přibližně do roku 1970. Jelikož v té době orchestr nedisponoval dostačujícím počtem hudebníků a hlavně houslistů, pozval M. Lošťák některé členy z Mosteckého komorního orchestru. V té době jej stále řídil, což znamenalo dojíždět na zkoušky do Mostu každých čtrnáct dní.

Pozváni byli:
Ibl Rudolf – housle
Kučera Milan – housle
Novák Jaroslav – housle
Zima Bohumír – housle
Vála Drahoslav – viola
Janovský Jaroslav – violoncello
Zimová Marta – klavír

Program prvního koncertu Rumburského komorního orchestru:
A. Corelli – La Folia (Miroslav Lošťák – housle, Zdenka Plisková – klavír)
V. Samartini – Sonata (Jaroslav Janovský – violoncello, Marta Zimová – klavír)
W. A. Mozart – Divertimento pro klavír a smyčcový orchestr (Zdenka Plisková – klavír)
J. Zach – Sinfonia in A
W. A. Mozart – Malá noční hudba

Počátky působení orchestru

I přes velmi dobrou úroveň hráčů, která se rychle zvyšovala, bylo nutné soustředit se na zcela základní věci jako dynamiku, vedení jednotlivých hlasů a na techniku jak pravé, tak levé ruky.

V letech 1963 až 1966 orchestr nastudoval mnoho skladeb a začal vystupovat v celém Šluknovském výběžku i v jeho okolí. Například v České Kamenici, ve Šluknově, Jiříkově, v Krásné Lípě, v Děčíně a dokonce i v sousedním NDR. První koncert za hranicemi tehdejšího Československa se uskutečnil v roce 1966 v německém Neugersdorfu. Repertoár orchestru v té době vypadal následovně:

Výběr:
J. Haydn – Divertimento F dur, Koncert pro violoncello a orchestr D dur
J. Kř. Tolar – Balleti
J. V. Stamic – Orchestrální trio D dur, Koncert pro flétnu a orchestr
G. Ph. Händel – Varhanní koncert F dur, Árie z oper (výběr)
J. Zach – Sinfonia in A
V. Pichl – Houslový koncert D dur
J. B. Foerster – Dva valčíky pro smyčce
W. A. Mozart – Malá noční hudba

Velmi zajímavý byl postup studování skladeb. Podle dirigenta dostali všichni členové nejprve notové party k domácí přípravě. Někteří vyspělejší žáci lidové školy umění, kteří byli také členy orchestru, studovali party přímo na hodině houslí se svými učiteli. Následovala dělená zkouška a poté zkouška celého orchestru, přičemž se vždy nejprve cvičila nejtěžší místa skladby a velmi se dbalo na shodnost smyků a prstokladu.

V roce 1964 vystoupila s Rumburským komorním orchestrem sólistka Národního divadla v Praze Dr. Libuše Salabová. Rumburskému publiku s velkým úspěchem přednesla výběr z oper G. Ph. Händla. Rok poté si s RKO zahrál flétnový koncert Jana Václava Stamice i Václav Žilka, profesor pražské a plzeňské konzervatoře. Sami tedy vidíme, že již od počátku s orchestrem vystupovali mimo jiné i přední čeští hudebníci.

Zajímavá je skutečnost týkající se vánočních koncertů, které se staly již tradicí a jednou z nejnavštěvovanějších vánočních akcí v celém Šluknovském výběžku. Program prvního vánočního koncertu byl připraven v prosinci 1968, ale z politických důvodů musel orchestr vystoupit až v lednu následujícího roku. V sedmdesátých letech už bylo orchestru umožněno vystupovat v prosinci a tak se této bohulibé činnosti – tradičním vánočním koncertům věnuje již jednatřicet let.

V roce 1969 vzniklo smyčcové kvarteto složené ze členů orchestru, které v Rumburku působilo až do roku 1983. Vystoupilo celkem dvaašedesátkrát a to jak na koncertech RKO, tak i samostatně. Nastudovalo kvartety klasicistních mistrů (Haydn, Mozart, Beethoven), ale i kvartet Antonína Dvořáka F dur „Americký“ a Smyčcový kvartet Es dur Františka Kramáře.

Smyčcový kvartet RKO (1969)Smyčcový kvartet RKO (1969)

Kvartet během svého působení změnil celkem třikrát své obsazení.
Původní obsazení: Miroslav Lošťák (prim), Oldřich Arazim (sekund), Bedřich Jiřička (viola), Zdeněk Lukeš (violoncello).

Ve druhém obsazení hrál violoncello Josef Knap a třetí obsazení se už obešlo bez Miroslava Lošťáka. Vypadalo takto: Oldřich Arazim (prim), Jaroslav Kavan (sekund), Bedřich Jiřička (viola) a Zdeněk Lukeš (violoncello).

Okamžitě po zániku kvarteta v roce 1983 Miroslav Lošťák založil komorní trio. Opět jej tvořili hráči RKO – Miroslav Lošťák (housle), Bedřich Jiřička (viola), Zdeněk Lukeš (violoncello) a hráli především Beethovenovy tria.

10. výročí Rumburského komorního orchestru

V místním tisku se na jaře roku 1973 objevovaly titulky Hrají všude, Muzikantské jubileum, Kterýpak Čech by hudbu neměl rád, Jubileum dobré hudby apod. Uvedu zde alespoň část článku, který vyšel 20. února 1973 ve Varnsdorfském Hlasu severu.

Kdo prochází kteroukoliv středu od páté hodiny odpoledne až do devíti večer křižovatku u lidové školy umění v Rumburku a zaposplouchá se na okamžik do tónů, vycházejících z prvního patra této budovy, řekne si možná, že tam nahoře si někdo pouští gramofon. Corelliho, Händla, Haydna, a Mozarta či Stamice, Čajkovského a Glinku. Po chvilce však i náhodný chodec přijde na svůj omyl: tam nahoře se totiž zkouší nota za notou nejkrásnější skvosty hudebního umění.

Bezmála patnáct nadšenců od osmnácti do šedesáti let ze všech koutů šluknovského výběžku se pravidelně jednou za týden schází v LŠU pod vedením uměleckého šéfa orchestru, učitele houslí M. Lošťáka a nacvičují už deset let programy, jimiž obohacují všechny kulturní i politické akce v Rumburku, Varnsdorfu i jinde. Poctivou dřinou, úsilím dělat dobrou hudbu, stal se z nich sehraný kolektiv, který na loňské kvalifikační přehrávce dosáhl vysokého ocenění. Svými 90 procenty se prakticky přiblížil k té „laťce“, kterou v současné době tvoří nejpřednější české komorní orchestry.

Článek dále zmiňuje skutečnost, že členové orchestru vystupují všude zdarma a pozastavuje se nad tím, že si dokonce sami hradí i dopravu. Tak je tomu ostatně dodnes. Členové RKO hrají ve svém volném čase a bez jakéhokoliv honoráře.

Také v Rumburských novinách ze 14. června 1973 děkuje jeden z posluchačů za krásnou hudbu plnou elánu a radosti. Přeje mnoho dalších desítek let sice náročné, ale zato krásné kumštýřské práce.

První desetiletí práce završil RKO slavnostním koncertem 22. května 1973 v aule rumburského gymnázia, kde ostatně dodnes pravidelně vystupuje. Za dobu existence orchestru se jednalo již o 47. celovečerní koncert, na kterém mimo jiné zazněla Suita pro smyčce Stanislava Jelínka, která byla orchestru věnována.


Tisk stránky | Kontakt