TEXT K LOGU

Období od roku 1974 do roku 1983

Autorské koncerty

První autorský koncert se datuje do roku 1973 a veřejnosti zde byla představena díla Jana Zdeňka Bartoše. V osmdesátých letech se již RKO více specializuje na tento druh koncertů a zaznívají různá díla velkých mistrů a to nejen barokních a klasicistních.

27. listopadu 1980 se uskutečnil další autorský koncert Jana Zdeňka Bartoše kde zazněl mimo jiné i smyčcový kvartet č.1.
20. listopadu 1982Stanislav Jelínek
27. březen 1985 – J. S. Bach (300. výročí narození)
28. březen 1985 – G. Ph. Händel (300. výročí narození) a J. Mysliveček (250. výročí narození)
15. červen 1987 – První autorský koncert Miroslava Lošťáka
21. říjen 1987 – W. A. Mozart – Ukázky z opery Don Giovanni (200. výročí premiéry)
3. červen 1991 – W. A. Mozart
19. březen 1997 – F. Schubert a J. Brahms

Autorské koncerty jistě byly a jsou zajímavým zpestřením pravidelného vystupování RKO, jakými jsou jarní a vánoční koncerty. V současné době chystá RKO autorský koncert Zdeňka Fibicha a Johana Sebastiana Bacha.

Rumburský komorní orchestr (1978)Rumburský komorní orchestr (1978)

Konzervatoř Teplice, ZUŠ Rumburk

Již v osmdesátých letech začala spolupráce s posluchači teplické konzervatoře a s vojenskou konzervatoří v Roudnici nad Labem. Od počátku devadesátých let je koncertním mistrem RKO pplk. Milan Koršo, profesor roudnické konzervatoře, který se třikrát představil rumburskému publiku i jako dirigent. Umělecký vedoucí orchestru Miroslav Lošťák zval několikrát posluchače obou konzervatoří, aby pak s orchestrem vystupovali buď jako sólisté, nebo jako hosté v orchestru. Momentálně tvoří konkrétně studenti teplické konzervatoře téměř čtvrtinu orchestru. Další výplní jsou ovšem i zdatnější žáci ZUŠ Rumburk, které si Miroslav Lošťák spolu se svou ženou Janou vychovávají. Několikrát dokonce vystupoval s orchestrem i dětský houslový soubor ZUŠ Rumburk, rovněž pod vedením rodiny Lošťákových. O dorost orchestru je tedy – zdá se, postaráno.

Premiéry skladeb, výchovné koncerty

Především severočeským hudebním skladatelům premiéroval RKO jejich skladby. Někteří dokonce, jako například bývalý profesor teplické konzervatoře PhDr. Jan Bůžek, nabízejí orchestru své skladby dodnes. A dirigent? S velkou radostí je přijímá a poctivě nastuduje.

22. května 1973 byla v Rumburku poprvé uvedena již výše zmíněná skladba Stanislava Jelínka Suita pro smyčce.
20. prosince 1973 – Miroslav Lošťák – Serenáda pro smyčce
19. prosince 1984 – Igor Heinz – Moravské vánoční pastorely
16. prosince 1985 – Jan Bůžek – Lidové písně z Ústecka a Roudnicka pro ženský pěvecký sbor a orchestr, Sinfonia facile pro smyčcový orchestr
16. prosince 1986 – Miroslav Lošťák – České pastorely pro ženský sbor a smyčce
13. března 1988 – Jan Bůžek – Divertimento pro smyčce a klavír (skladba byla orchestru dedikována)
17. června 1993 – Fr. Kuhlau v úpravě Václava Bůžka – Koncertino pro klavír a smyčce

V polovině let osmdesátých začal RKO s další produkcí. Objížděl základní školy v celém výběžku a hrál nejen pro radost. Členové orchestru představovali žákům své nástroje, hráli ukázky i celé skladby a dirigent potom žákům ukazoval, jak se s takovým orchestrem pracuje. Práce velmi užitečná a záslužná – jen podotýkám, že opět zcela zdarma.

Seznam škol, kde RKO vystupoval:

Základní školy
Dolní Křečany
Dolní Podluží
Jiříkov
Mikulášovice
Šluknov
Velký Šenov
Varnsdorf
Rumburk – Jiříkovská, Tyršova, U Nemocnice

Gymnázia
Rumburk
Varnsdorf

Střední zdravotnická škola Rumburk

V době největšího rozkvětu RKO založil a dále vedl Miroslav Lošťák v roce 1982 ženský komorní pěvecký sbor, který vystupoval pravidelně s orchestrem na jarních a vánočních koncertech. Sbor zkoušel každý týden, přičemž zkoušky probíhaly zvlášť (tedy bez RKO), což značí další zátěž pro Miroslava Lošťáka.

Bohumila Šimonová, členka pěveckého sboru, vzpomíná v almanachu RKO: „V letech 1983 – 88 spoluúčinkoval s Rumburským komorním orchestrem Ženský pěvecký sbor, založený Miroslavem Lošťákem. Ten jej po pěti letech předal do odborných rukou Dany Langerové, ale po jejím odchodu do Prahy se sbor rozpadl. Přesto na dobu své existence nezapomínají ani členky sboru, ani členové komorního orchestru. I když ve svém repertoáru měl sbor jednodušší tříhlasé písně, byl zpestřením vystoupení komorního orchestru a oboustranná spolupráce přinášela všem hodně radosti. V roce 1987 dosáhl sbor úspěchu i v krajské soutěži pěveckých sborů – umístil se v bronzovém pásmu“.

20. výročí Rumburského komorního orchestru

Dne 19. prosince 1983 se v Rumburku uskutečnil vánoční koncert u příležitosti dvacátého výročí RKO. Vystoupila Marie Pochopová, a přednesla Árie z opery Orpheus a Elena a Paride Christopha Willibalda Glucka. Dalšími sólisty v programu byli Jaroslav Janovský (violoncello) a Jan Voděra (kytara), kteři zahráli Koncert pro kytaru, violoncello a orchestr Antonia Vivaldiho a Helga Zavacká spolu s Miroslavem Lošťákem připravili Koncert pro dvoje housle a orchestr a-moll rovněž od Antonia Vivaldiho.


Tisk stránky | Kontakt