TEXT K LOGU

Období od roku 1984 do roku 2000

Krajská přehlídka komorní a symfonické hudby – Nový Bor 1984

29. a 30. listopadu roku 1984 se konala v Novém Boru Krajská přehlídka komorní a symfonické hudby, kde se RKO umístil ve stříbrném pásmu. Vystoupil se skladbou Balleti Jana Křtitele Tolara, dále přednesl Grave a Ciaconu od E. F. Dall´ Abaca a houslový dvojkoncert a moll Antonia Vivaldiho.

25. výročí Rumburského komorního orchestru

V roce 1988 oslavil RKO čtvrtstoletí své existence. V neděli 13. března se za krásného jarního počasí uskutečnil slavnostní koncert k tomuto výročí. Orchestru tentokráte nestačila aula rumburského gymnázia a tak vystoupil ve velkém sále Domu kultury. Sólistkou večera se stala Dagmar Platilová, která početnému publiku zahrála nejprve Koncert pro harfu a komorní orchestr G. Ph. Händela, poté Dva tance pro harfu a orchestr C. Debussyho a po přestávce ještě Vltavu, z cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany, v úpravě pro sólovou harfu. V průběhu večera dále zazněla Partita pro smyčce a klavír Jana Bůžka, Tarantella ze Smyčcové serenády Miroslava Lošťáka, Andante a Scherzo ze Smyčcové suity Leoše Janáčka.

Rumburský komorní orchestr (1987)Rumburský komorní orchestr (1987)

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles

Na počest 30. výročí založení Rumburského komorního orchestru se ARTAMA Praha spolu s Ministerstvem kultury ČR a UNESCO rozhodla uspořádat slavnostní festivalový koncert v Rumburku. Koncert se konal 18. října 1993 v aule rumburského gymnázia v rámci Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles, kde spolu s RKO vystoupilo Děčínské barokní kvarteto a soubor Musica Quinta Essentia. V podání Děčínského barokního kvarteta zazněli skladby G. B. Pergolesiho, Josefa Antonína Plánického a Jiřího Berkovce. Soubor Musica Quinta Essentia přednesl mimo jiné Concerto grosso C dur F. S. Geminianiho a Rumburský komorní orchestr vystoupil se Sinfonii in C Václava Vodičky a s Orchestrálním triem D dur, č. 4, Jana Václava Stamice.

Pro velký úspěch se Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles konal v roce 1998 po druhé. Tentokráte nejen u příležitosti 35. výročí Rumburského komorního orchestru, ale také v rámci oslav 700 let města Rumburku. Z pověření ministerstva kultury ČR převzalo nad akcí záštitu Město Rumburk a Okresní úřad Děčín. Koncert se uskutečnil tentokráte na jaře, v neděli 15. března 1998. Účinkovalo Lhotecké kvarteto Praha a samozřejmě RKO. Během večera se aulou rumburského gymnázia nesly skladby S. Jelínka, W. A. Mozarta, M. Lošťáka, Josepha Haydna a Miroslava Hlaváče.

V informačním občasníku pro oblast neprofesionální komorní a symfonické hudby Ad Libitum vyšli o RKO dva články, které bych zde rád ocitoval v jejich plném znění.

„Vážení přátelé, Váš komorní orchestr úspěšně muzicíruje již 35 let. Kdykoliv probírám adresář neprofesionálních komorních a symfonických těles naší republiky, vždy se mi vybaví vzpomínky na setkání s Vašimi báječnými muzikanty. Některé názvy měst však dokážou vyvolat ještě další informace a tak je tomu i v případě města Rumburk. Vždyť se zde v roce 1993 konal Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles. Jeho hostitelským tělesem byl právě Váš orchestr. Malé těleso, ale co už za tu řadu let zvládlo! Kolik mladých muzikantů zde nalezlo radost z komorní souhry a šlo do života vybaveno darem, jakým je vnímat uměleckou hudbu a dokonce ji provozovat. Kolik dlaní tleskalo orchestru na pravidelných vánočních koncertech. Vždyť právě pro svou uměleckou úroveň byl orchestr vybrán pro uspořádání festivalového koncertu a tehdy také městský úřad převzal nad akcí záštitu. Potvrdilo se, že může být hrdý na dobrou reprezentaci hudebníků svého města. Rumburský komorní orchestr představuje trvalou hodnotu působící ve městě a vystupující bez nároku na finanční odměnu. Právem mu patří vysoké morální ohodnocení práce. Navíc těleso působí v malém výběžku severních Čech, kde je již celá léta dosti běžnou záležitostí migrace obyvatel za pracovním uplatněním, a proto je zde takových trvale pracujících těles poskrovnu. O to více jim patří pozornost a dík za stálou činnost a vytrvalost při tvorbě programů.

Chtěla bych se zmínit ještě o práci pana Miroslava Lošťáka, který od počátku stojí v čele orchestru. Nejenže hraje na housle, diriguje, upravuje skladby pro obsazení, které je právě k dispozici nebo pro orchestr komponuje, ale organizuje, plánuje vystoupení či jedná o spolupráci s dalšími muzikanty, sbory, sólisty apod. Tento obětavý hudebník a organizátor také po celá léta vyučuje housle na zdejší Základní hudební škole a doplňuje orchestr svými žáky. Může se s radostí ohlédnout za svou celoživotní obětavou prací, která nemůže být zapomenuta.

Rumburský komorní orchestr tedy 15. března slaví 35 let své intenzivní práce. Jsem přesvědčena, že jeho přínos je představiteli města oceňován. Proto je také na zmíněné datum v Rumburku naplánován Festivalový koncert Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Navíc je koncert zařazen do rámce oslav 700. výročí města.

Závěrem bych chtěla orchestru za jeho vytrvalou uměleckou práci a kulturní působení poděkovat. Jako pracovnice odborného zařízení IPOS Praha, útvaru ARTAMA, mám možnost porovnávat toto těleso s obdobnými v naší zemi. Proto vím, že se o svou uměleckou pověst nemusí obávat a ráda se připojuji do řad gratulantů.“ Blanka Čechová, ARTAMA

Miroslav Lošťák spolu s Rumburským komorní orchestrem oslavili 35 let činnosti

O této slávě jsme psali v loňském bulletinu a tato informace je také součástí zprávy z průběhu Národního festivalu 1998. Málokdo ovšem ví, že Miroslav Lošťák rovněž oslavil jubileum své pedagogické a skladatelské práce. Celou tuto dobu vyučuje na rumburské základní umělecké škole. Všechny své žáky přivedl k aktivnímu muzicírování v orchestru a některé z nich připravil na profesionální hudební dráhu. Jako skladatel se soustředil na menší komorní skladby. Je autorem mnoha přednesových a instruktivních skladeb pro žáky. Jeho skladatelská cesta vede od scénické hudby ke hře J. K. Tyla Tvrdohlavá žena (pro divadelní soubor Hraničář) přes slavnostní skladby věnované městu, tance, písně, pastorely, po poslední premiéry roku 1998, uvedené na čtvrtém koncertě jeho skladeb v Rumburku 4. 10. 1998.

Přejeme Miroslavu Lošťákovi, aby si zachoval svěžest, která dýchá z jeho skladeb a pokračoval ve své úspěšné činnosti autorské, pedagogické, a dirigentské. Svou celoživotní prací vykonal nejen pro hudební život regionu kus neocenitelné práce. Dokázal rozšířit rumburské muzicírování do povědomí širší hudební veřejnosti.“ Redakce ARTAMA

Rumburský komorní orchestr po roce 1998

Začátkem roku 1999 natočil Rumburský komorní orchestr materiál pro případné vydání zvukového nosiče. Kvůli finančním problémům se však CD doposud nevydalo a ani v nebližší době se vydání neuskuteční. RKO se dále soustředí na svou produkci a pravidelně zkouší. Zkoušky orchestru probíhají stále v sále Základní umělecké školy v Rumburku, i když ve zcela jiné budově, než v té, kde orchestr před 38 lety začínal.

Rumburský komorní orchestr (1998)Rumburský komorní orchestr (1998)

Rád bych ještě zmínil práci dirigenta RKO. Každý koncert je sám o sobě velkou zátěží. Vždyť zajistit sponzory, pronájem koncertního sálu, pozvánky a plakáty není v dnešní době nic jednoduchého. Ve svých pětasedmdesáti letech Miroslav Lošťák kromě těchto aktivit připravuje a rozepisuje noty, zkouší s orchestrem, komponuje. Patří mu obrovský obdiv za celoživotní práci a přání, ať mu tyto umělecké aktivity vydrží co nejdéle.


Tisk stránky | Kontakt