TEXT K LOGU

Období od roku 2000 do roku 2008

Svou 38. sezónu uvedl orchestr koncertem 8. 4. 2001 s názvem "Představujeme nové talenty", na kterém se představili úspěšní absolventi ZUŠ Rumburk. Dramaturgie orchestru pokračovala tradičním Jarním koncertem a 15. listopadu 2001 se orchestr účastnil oslav k 55. výročí založení ZUŠ Rumburk. Kromě Vánočních a Jarních koncertů v roce 2001 a 2002 orchestr vystupoval na celovečerním koncertu "Učitelům k svátku" (24. 3. 2002) a své účinkování v tomto období završil koncertem ke 40. výročí založení, který se konal 16. 3. 2003 v aule rumburského Gymnázia.

V období od roku 1998 do roku 2003 s orchestrem vystoupilo na 26 sólistů, především absolventů ZUŠ, konzervatoří v Teplicích a v Praze, učitelé ZUŠ Rumburk, prof. Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem a další. Kromě Houslového souboru ZUŠ Rumburk a Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek orchestr spoluúčinkoval také s Vilémovským chrámovým sborem a s Dechovým triem z Vojenské konzervatoře v Roundici nad Labem.

Činnost orchestru od roku 2003 do roku 2008

V období od roku 2003 do roku 2008 uspořádal Rumburský komorní orchestr 16. celovečerních koncertů. Vedle tradičních Jarních a Vánočních koncertů to byl autorský koncert Mirko Lošťáka (9. 11. 2003), koncert ze skladeb W. A. Mozarta nazvaný Pocta Mozartovi (26. 2. 2006), Předvánoční koncert v DK Šluknov (10. 12. 2006), autorský koncert věnovaný Jaroslavu Ježkovi a jeho současníkům (11. 3. 2007), letní koncert v rámci oslav 300 let Loretánské kaple (17. 6. 2007), Předvánoční koncert (2. 12. 2007) a Slavnostní koncert ke 45. výročí založení orchestru (16. 3. 2008).

Na koncertě k oslavám 300 let Loretánské kaple (1707–2007) zazněly skladby rumburského skladatele a básníka Johanna Christopha Kridela (1672–1733), Jos. Schuberta (1757–1823) a Reinholda Wilhelma Kühnela (1859–1922). Historické skladby autorů ze šluknovského výběžku pro RKO upravil Igor Heinz.

V letech 2003–2008 s orchestrem vystoupilo na 30 sólistů, za všechny jmenujme např. Martina Becka z Národního Divadla v Praze nebo členku orchestru ND v Praze, Ivanu Pokornou (harfa). Orchestr v tomto období uvedl 55 skladeb českých autorů a 44 skladeb cizích mistrů. 

Rumburský komorní orchestr (2008)Rumburský komorní orchestr (2008)

Spolupráce RKO s Dětským pěveckým sborem Čtyřlístek

V roce 2008 se uskutečnil úctyhodný osmnáctý koncert, na kterém společně s RKO vystoupil Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek.

DPS Čtyřlístek vznikl při ZŠ U Nemocnice v Rumburku v září 1990. Sbor založily sbormistryně Mgr. Iva Šabatová a Mgr. Ludmila Uhrová. Čtyřlístek se pravidelně účastní přehlídek a soutěží dětských pěvecký sborů  a mezi jeho největší úspěchy patří získání Zlatého pásma v regionálním kole přehlídky DPS a následná prezentace šluknovského regionu na Sborové olympiádě v Litomyšli. 

"Spolupráce sboru a RKO začala v roce 1992, tehdy nás pan dirigent Lošťák oslovil a nabídl společný koncert, ten se uskutečnil 15. června", vyprávějí sbormistryně L. Uhrová a I. Šabatová a pokračují: "Koncertování s RKO si velice vážíme, protože jen málokterý dětský sbor může tak často a pravidelně spolupracovat s komorním orchestrem a poznat tak působivost orchestrálního doprovodu. Tato spolupráce přispívá k většímu hudebnímu rozhledu všech členů sboru. Pro děti, jejich rodiče, a věříme, že i pro ostatní posluchače je to vždy milý a nevšední hudební zážitek."

45. výročí orchestru

Slavnostní koncert ke 45. výročí založení orchestru se konal 16. 3. 2008 v aule Gymnázia Rumburk. Josef Eder ho uvedl následujícími slovy:

"Kdo dobře začal, má polovinu díla hotovu, ale uvědomuji si, že to bych přál Rumburskému komornímu orchestru krátkou životnost. Když před 45-ti roky překračoval jeho zakladatel, Miroslav Lošťák, pomyslný práh hluboké úcty k tvůrčímu výkonu, otevíral tím zároveň stovkám naslouchajících skulinu citu z kouzla melodie. Melodie, která duchovně sbratřuje profesora s dělníkem, sochaře se strojním inženýrem, úředníka s lékařem. Melodie, která ovlivňuje v tom dobrém slova smyslu nejen interprety, ale i široké auditorium. Kdyby nic jiného, tak toto je velikým darem. Děkuji!"

Rumburský komorní orchestr (2008)Rumburský komorní orchestr (2008)

Obsazení RKO v letech 2000–2008

I. a II. housle
M. Koršo, M. Kacafírek, MUDr. M. Englerová, J. Lošťáková, R. Lošťák, H. Zavadská, D. Jónová–Votavová, J. Klempíř, T. Mahnel, D. Schnittnerová, K. Sojková, J. Vrána, J. Slaninová, Ing. L. Pištěk, St. Zelenka

Violy
V. Jánoš, A. Schnittnerová, S. Kasalová (j.h.), I. Heinz

Violoncella
P. Bydžovský, P. Kunstová, V. Jánoš ml., P. Junetová (j.h.)

Kontrabasy
D. Englerová–Fišerová, P. Hudák, V. Nejtek (j.h.)

Fagot
P. Engler

Flétna
V. Lohnický

Klarinet
P. Zelenka

Klavír
P. Holubová–Kalčíková 

Dirigent
M. Lošťák


Tisk stránky | Kontakt