TEXT K LOGU

Období od roku 2009 do roku 2013

V tomto období připravil RKO na 22 celovečerních koncertů:

  • čtyři Jarní koncerty (22. 3. 2009, 21. 3. 2010, 27. 3. 2011, 25. 3. 2012)
  • čtyři Letní koncerty (14. 6 2009, 20. 6. 2010, 26. 6. 2011, 24. 6. 2012)
  • čtyři Vánoční koncerty (13. 12. 2009, 19. 12. 2010, 18. 12. 2011, 16. 12. 2012)

Pro mladé posluchače dramaturgie RKO připravil nově tři Podzimní koncerty věnované mládeži:
24. 11. 2010, 24. 11. 2011, 14. 11. 2012

Vedle těchto pravidelných koncertů se uskutečnili další mimořádné koncerty, jakými byl např. autorský koncert k 75. narozeninám dirigenta Mirko Lošťáka (5. 10. 2008), Vánoční koncerty ve Šluknově, Slavnostní koncert k 65. výročí založení ZUŠ Rumburk (6. 11. 2011) nebo odpolední koncert ve Valdštejsnké zahradě v Praze.

Rumburský komorní orchestr (2012)Rumburský komorní orchestr (2012)

Na výše uvedených koncertech zaznělo na padesát skladeb českých autorů (např. F. J. Tůma, J. Zach, O. Nedbal, L. Janáček, M. Lošťák, I. Heinz a další) a jednatřicet skladeb cizích mistrů (J. Haydn, W. A. Mozart, G. F. Handel, F. Chopin, N. Paganini, P. I. Čajkovkij a další).

S orchestrem vystoupilo 29 sólistů, za všechny jmenujme např. Mgr. Janu Herajnovou (housle, 20. 6. 2010), Ivetu Dufkovou (zpěv, 21. 3. 2010), Mgr. V. Chmelovou (klavír, 13. 12. 2009), MUDr. M. Englerovou (zpěv, 26. 6. 2011) atd.

Senátní koncert v Praze, Valdštejnská zahrada

6. 8. 2009 se ve Valdštejsnké zahradě v Praze konal další z cyklu Senátních koncertů, v rámci Kulturního léta v Senátu. Pan senátor, Jaroslav Sykáček, v něm představil Rumburský komorní orchestr. Jako sólisté vystoupili Dana Langerová (soprán), Patrik Engler (fagot) a Roman Lošťák (housle). V programu zazněly skladby W. A. Mozarta, J. Haydna, J. Schuberta, C. M. Webera, G. F. Handela a M. Lošťáka.

"Vzhledem k tomu, že jsem rodák z Rumburku, jsem velmi potěšen, že můžu v těchto nádherných prostorách Valdštejnské zahrady přivítat a představit Rumburský komorní orchestr. Jsem přesvědčen, že prožitý umělecký zážitek přispěje k vaší výtečné náladě," těmito slovy uvedl vystoupení orchestru senátor Jaroslav Sykáček. Zaplněné hlediště a aplaus přítomných znamenaly pro dirigenta, pedagoga, houslistu a hudebního skladatele Miroslava Lošťáka ocenění za jeho celoživotní práci a lásku k hudbě.

Dirigent Miroslav Lošťák převzal vyznamenání za celoživotní činnost

Cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní kulturně–výchovnou činnost v oboru neprofesionálního umění v oblasti komorní a symfonické hudby obdržel v sobotu 30. září 2012 čestný občan města Rumburk Miroslav Lošťák, hudební pedagog, houslista, skladatel, dirigent, zakladatel a umělecký vedoucí RKO a Houslového souboru ZUŠ. Bývalá ředitelka domu kultury, paní Helena Menšíková, na tyto momenty vzpomíná takto:

"Tato nádherná významná událost, úzce spojená s Rumburkem, se uskutečnila v barokním kostele ve Štěžerách u Hradce Králové. Úvodní intrády navodily atmosféru slavnostního aktu, na němž zazněla z úst pracovnice Ministerstva kultury ČR slova uznání a poděkování za život věnovaný hudbě. S obdivem hovořila o významných jubileích, která Miroslav Lošťák v roce 2013 oslaví – 50 let u dirigentského pultu RKO a Houslového souboru ZUŠ Rumburk, 60 let se věnuje pedagogické činnosti a dožívá se 80 let. Udělení ceny, květiny, přítomnost rodiny – obou synů i manželky, ovace posluchačů a krásná hudba pokračujícího koncertu byly prvními dárky, které pan Lošťák k výročím obdržel. 

Mně se během koncertu odvíjel před očima film dlouhodobé spolupráce rumburského domu kultury za podpory města s Miroslavem Lošťákem, a společná snaha obohatit kulturní život v našem regionu."

Miroslav Lošťák přebírá cenu MKČR za celoživotní přínos v oblasti komorní hudby (Stěžery, 2012)Miroslav Lošťák přebírá cenu MKČR za celoživotní přínos v oblasti komorní hudby (Stěžery, 2012)

Členové RKO, kteří účinkovali v orchestru v letech 2008–2013

I. housle
M. Koršo, M. Kacafírek, MUDr. M. Englerová, J. Lošťáková, R. Lošťák, T. Mahnel, D. Schnittnerová, K. Sojková, T. Sojková, I. Sojková, D. Votavová, T. Kolařík, M. Kučera 

II. housle
H. Klinarová, Ing. L. Pištěk, J. Rozborová, J. Klempíř, J. Vrána, Ing. L. Bílková, J. Slaninová, K. Pišťěková, B. Marcínová

Violy
V. Jánoš, A. Schnittnerová, S. Kasalová (j.h.), I. Heinz, Z. Kraus 

Violoncella
P. Marcínová, I. Lukačina

Kontrabasy
D. Englerová–Fišerová, M. Suske, R. Redlich, V. Malík, P. Hudák, P. Los

Fagot
P. Engler

Flétna
J. Kadlec, K. Valešová 

Klarinet
P. Zelenka

Klavír
A. Kostučenková 

Dirigent
M. Lošťák 


Tisk stránky | Kontakt