TEXT K LOGU

Rumburský komorní orchestr

Rumburský komorní orchestr založil v roce 1963 dirigent a hudební skladatel Miroslava Lošťák.

Orchestr již od svého počátku kromě celé řady koncertů šířil hudbu a lásku k hudbě i do škol, mezi děti dosud krásnou hudbou nepolíbené. RKO uspořádal pro širokou veřejnost řadu výchovných koncertů, které nezapomenutelnou formou uváděl a slovem doprovázel nedávno zesnulý pan profesor Theodor Vtípil. Pravidelně orchestr pořádal jarní a vánoční koncerty, ale i autorské koncerty věnované dílům Händela, Bacha, Myslivečka, Mozarta, Schuberta, Fibicha, ale nevyhýbal se ani dílům současných skladatelů, St. Jelínka, J. a V. Bůžka, J. Smoly a dokonce i svého dirigenta Miroslava Lošťáka.

Rumburský komorní orchestr (2012)Rumburský komorní orchestr (2012)

V březnu roku 1963 stálo u samotného zrodu orchestru, kromě Miroslava Lošťáka, i několik nadšenců a milovníků hudby. Nejdříve to byli jen učitelé hudby z LŠU v Rumburku, ale brzy se přidávali další hudebníci z celého Šluknovského výběžku. Hráli zde vedle sebe lékaři, učitelé, inženýři i studenti. A již od prvopočátku si RKO zakládal na vysoké umělecké úrovni.

S postupem času bylo nutné myslet i na budoucnost orchestru, a tak Miroslav Lošťák založil dětský houslový sbor při tehdejší LŠU v Rumburku, aby z nejlepších hráčů mohl doplňovat rumburský komorní. A tato náročná práce měla úspěch. Tehdejší žáci, dnes již padesátníci, hrají v orchestru stále. Kromě toho devatenáct z Lošťákových žáků vystudovalo konzervatoř a dnes jsou z nich vynikající hudebníci nebo pedagogové. Na různých koncertech provázel několik let RKO i ženský pěvecký soubor, který Miroslav Lošťák založil a pět let vedl.

A kdo se vlastně pod zkratkou RKO skrývá? Umělecký vedoucí a dirigent Miroslav Lošťák, stálí členové – Miroslav Kacafírek, MUDr. Englerová s manželem, Jana Lošťáková se synem Romanem, Jiří Ježek, Daniela a Astrid Schnittnerovi, Jan Klempíř, Zuzana Rusínová, Daniela Jónová, Petr Bydžovský, Jaroslav Kavan, Kateřina Podzimková a Denisa Englerová; hosté – Milan Koršo, Vít Jánoš se synem, Jiřina Kasalová s dcerou Soňou, Jarmila Šenová, Veronika Opluštilová, člen orchestru FOK Vladimír Malík, profesor hudební konzervatoře v Roudnici nad Labem Bohuslav Močuba, Jiří Pankartek a Josef Lhotský.

Bohužel, někteří od orchestru odešli na věky. Na ně jejich dirigent stále s láskou vzpomíná – pan Zdenek Lukeš, Bedřich Jiřička, Oldřich Arazim a profesor Theodor Vtípil.

Josef Eder, Helena Menšíková a Gabriela Doušová
Převzato z Rumburských novin (6/2003)


Tisk stránky | Kontakt